Waarom Doof Baken

Doven en slechthorenden vinden steeds minder hun weg naar de dovenclubs, zoals de sociale verenigingen Madosa vzw en Piramime vzw jaar na jaar mogen ondervinden.

Dit is te verklaren doordat jonge mensen tegenwoordig niet meer in contact komen met elkaar op een dovenschool, maar geïntegreerd worden in het reguliere onderwijs. Hierdoor groeien deze mensen op zonder ooit een lotgenoot tegen te komen, niet op school, noch op het werk. En al evenmin tijdens hun vrije tijd. Wanneer
de communicatie tussen hen en hun horende omgeving niet vlot verloopt, getuigen velen van hen over een leven in sociaal isolement.

Wij willen dit aanpakken door een baken op te zetten. Een baken dat hen de weg wijst naar lotgenoten, via Madosa vzw en Piramime vzw.
Dit doof baken bestaat uit een laagdrempelige website met getuigenissen en opiniestukjes geschreven door dove en slechthorende mensen, en een activiteitenkalender van de sociale verenigingen voor doven en slechthorenden in de provincie Antwerpen.